Učitavanje video playera...
01:28:28
Mladen Vuković, Logika i računarstvo, 16.6.2021., 29. predavanje
Snimka sadrži 29. predavanje kolegija Matematička logika i računarstvo na doktorskom studiju matematike akademske godine 2020./21. Ovo je treće predavanje u nizu koja su posvećena Goedelovim teoremima nepotpunosti. Dokazna je dijagonalna lema i Goedelovi teoremi nepotpunosti. Razmatrana je Rooserova verzija te je ukratko spomenuta logika dokazivosti.
Objavljeno: 17.06.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje