Učitavanje video playera...
00:16:09
Hrvatski jezik 4. r. SŠ - Jure Kaštelan, izbor iz poezije (I. dio)
Hrvatski jezik 4. r. SŠ - Jure Kaštelan, izbor iz poezije (I. dio) Autor: Ljiljana Bilbija Opis: – analiza i interpretacija Kaštelanove lirske pjesme „Tvrđava koja se ne predaje“ – opis obilježja Kaštelanove poetike. Aktivnosti i sadržaji: – analiza i interpretacija Kaštelanove pjesme „Tvrđava koja se ne predaje“ – određivanje obilježja Kaštelanova tematskoga i poetskoga izraza – tumačenje alegorije pjesme – prikaz Kaštelanovih biografskih podataka i njegova stvaralaštva – analiza sintagme klasično moderna poezija Jure Kaštelana – usporedba stila i leksika pjesama „Tvrđava koja se ne predaje“ i „Sanjarija“ – pisanje lirske tvorevine u duhu XX. stoljeća. Godišnji izvedbeni kurikulum: https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
Objavljeno: 19.07.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje