Učitavanje video playera...
00:18:08
Hrvatski jezik 4.r SŠ - Hrvatski postmodernizam
Hrvatski jezik 4.r SŠ - Hrvatski postmodernizam Autor: Tanja Vadla Opis: – objasniti društveni i kulturni kontekst hrvatskoga postmodernizma – analizirati i interpretirati djela postmodernističke književnosti – prepoznati postmodernistička obilježja u književnim djelima – procijeniti prožimanje književnosti i popularne kulture. Aktivnosti i sadržaji: – komentirati položaj književnosti u potrošačkom društvu te književnost na društvenim mrežama – ponoviti na vremenskoj lenti relevantne književne pojave / relevantna književna djela do postmodernizma – usporediti modernizam i postmodernizam – ispuniti KWL tablicu – povezati pojmove intertekstualnost, intermedijalnost, autoreferencijalnost, popularna kultura, trivijalna književnost s opisima njihova značenja – predstaviti društveni kontekst hrvatskoga postmodernizma – pročitati što su o postmodernizmu rekli hrvatski književni kritičari – komentirati misli Pavla Pavličića iz njegove zbirke „Lađa od vode“ – interpretirati i analizirati ulomak iz romana Pavla Pavličića „Večernji akt“ – interpretirati i analizirati pjesmu „Etno brojalica“ Delimira Rešickog: http://bit.ly/ethnobrojalica, http://bit.ly/delimirresicki – uočiti postmodernistička obilježja u navedenim djelima (P. Pavličić, D. Rešicki) – uočiti žanrovsku, stilsku i tematsku raznovrsnost hrvatskog postmodernizma – istražiti književne pojave od 2000-te – istražiti pjesme novog vala, razvrstati ih na one koje su na tragu modernizma i na one koje su više postmodernističke – kreirati jedno djelo hipertekstualne književnosti: http://bit.ly/hipertekstVL – napisati vezani tekst o statusu književnosti u potrošačkom društvu. Godišnji izvedbeni kurikulum: https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
Objavljeno: 19.07.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje