Učitavanje video playera...
00:25:15
Hrvatski jezik, 3. r. SŠ - Komunikacija (jezični znak, višeznačnost i jednoznačn
Autor: Danijela Vrtiprah Opis: – istraživanje i određivanje pojama komunikacija – opisivanje strukture jezičnoga znaka – uspoređivanje jednoznačnih i višeznačnih primjera izraza i opisivanje razlike – objašnjavanje uzroka i posljedica višeznačnosti te načina postanka – određivanje i objašnjavanje pojma denotativno i konotativno značenje riječi te navođenje primjera – prosuđivanje utjecaja medijskog teksta na svakodnevni život primatelja. Aktivnosti i sadržaji: – promatrati fotografiju, uočavati što fotografije prikazuju i istraživati pojam komunikacija na poveznicama: http://bit.ly/komunikacija1, http://bit.ly/komunikacija3, http://bit.ly/komunikacija4 – promišljati o komunikaciji između sebe i svojih roditelja – na temelju grafičkog prikaza navoditi tko sudjeluje u komunikacijskom procesu i definirati komunikaciju, određivati razliku između jezika i govora. – rješavati zadatke na temelju čitanja medijskoga teksta o komunikaciji na poveznici: https://www.roditelji.hr/skola/put-di... – na temelju grafičkog prikaza otkrivati strukturu jezičnoga znaka – na temelju primjera iz teksta zaključivati što je leksem, jednoznačnica, višeznačnica, kakvo je to preneseno značenje leksema, što je metafora, okamenjena metafora i metonimija, kakvo je denotativno, a kakvo konotativno značenje leksema: https://rjecnik.hr/ – izbor zadataka za samostalni rad: istraživati o digitalnoj komunikaciji ili o govoru tijela služeći se ponuđenim poveznicama: http://bit.ly/govortijela, http://bit.ly/digitalnakomunikacija. Preporučamo napraviti stanku nakon 14 minuta i 52 sekunde. Videolekcija traje 25:15 minuta. Godišnji izvedbeni kurikulum:https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
Objavljeno: 21.07.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje