Učitavanje video playera...
00:18:04
Hrvatski jezik, 4. r. SŠ - Hrvatski jezik u 20. stoljeću
Hrvatski jezik, 4. r. SŠ - Hrvatski jezik u 20. stoljeću Autor: Ines Konjevod Opis: – opisati razvoj hrvatskoga standardnog jezika u 20. stoljeću – istražiti društveni i politički položaj hrvatskoga standardnog jezika – izdvojiti zaključke „Novosadskoga dogovora“ – uočiti važnost „Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika“ – uočiti pravopisnu problematiku. Aktivnosti i sadržaji: – komentirati misli o jeziku – razlikovati pojmove norma/standardizacija/pravilo – imenovati znanost o jeziku, – definirati standardni jezik – istražiti razvoj hrvatskoga jezika u 20. stoljeću i najznačajnija jezikoslovna djela po razdobljima (5. razdoblja), poveznice: http://bit.ly/izpovijestihrvatskogaje..., http://bit.ly/purizam, – pročitati tekst „Novosadskoga dogovora“ i izdvojiti najvažnije zaključke: http://bit.ly/Novosadskidogovor – pročitati tekst „Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika“ i popuniti tablicu: http://bit.ly/deklaracija1967 – istražiti posljedice „Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika“ – iskazati stav o tvrdnji Nives Opačić o hrvatskome jeziku iz knjige“ Hrvatski u zagradama“: http://bit.ly/engleskiuhrvatskom – istražiti o hrvatskome jeziku i komunikaciji danas među mladima i o statusu i položaju hrvatskoga jezika na društvenim mrežama i u digitalnim oblicima (kako očuvati hrvatski jezik danas?) – minuta za kraj – napisati vezani tekst o tome kako mladi ljudi mogu doprinijeti očuvanju hrvatskoga jezika – zadatci za samostalan rad - istražiti najvažnije djelatnosti Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: http://ihjj.hr/, izraditi plakat ili poster o razvoju hrvatskoga jezika u 20. stoljeću, izraditi knjigu o povijesnome razvoju hrvatskoga književnog jezika od početaka pismenosti do danas u odabranome digitalnom alatu: http://ihjj.hr/iz-povijesti-hrvatskog.... Godišnji izvedbeni kurikulum: https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
Objavljeno: 21.07.2021
Unutar kategorije: Zabava