Učitavanje video playera...
00:18:15
Hrvatski jezik 4.r SŠ - Poezija nadrealizma
Autor: Ljiljana Bilbija Opis: – analiza i interpretacija Lorcine pjesme „Oproštaj“ i Nerudine pjesme „Ljubavna pjesma“ – uočavanje nadrealističkih obilježja u poetskim tekstovima – prikaz poetičkih osobitosti Lorcina i Nerudina izraza. Aktivnosti i sadržaji: – izražavanje prvotnih emocija, doživljavanja i pobuda spram Lorcina i Nerudina poetskog izraza – izražavanje stavova i razmišljanja o suodnosu poezije i stvarnosti, o utjecaju poezije na čovjeka, o utjecaju poezije na čovjekovo doživljavanje zbilje i svijeta – čitanje, analiza i interpretacija Lorcina poetskog izraza „Oproštaj“ – određivanje obilježja Lorcina tematskog i poetskog izraza – tumačenje pjesničkih slika i određivanje simboličkih značenja – izrađivanje plakata o pjesniku: prikaz Lorcinih biografskih podataka i njegova stvaralaštva – čitanje, analiza i interpretacija Nerudina poetskog izraza „Ljubavna pjesma“ – određivanje obilježja Nerudina tematskog i poetskog izraza – tumačenje pjesničkih slika i određivanje simboličkih značenja – istraživanje Nerudinih biografskih podataka i priprema za intervju s pjesnikom – navođenje avangardnih obilježja Lorcine poezije i čitanje avangardnoga poetskog izraza – izdvajanje slika iz Nerudine „Ljubavne pjesme“ koje se vezuju uz ugođaj Ravelova „Bolera“ – čitanje i tumačenje Nerudine „Ode Federicu Garcíji Lorci“ te usporedba životnih i pjesničkih nazora dvaju pjesnika – pisanje pjesme u duhu XX. stoljeća (koristeći se pojmovima besmisao, strah, tjeskoba, krik) i provjera svojega rada - lista procjene. Godišnji izvedbeni kurikulum:https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
Objavljeno: 19.07.2021
Unutar kategorije: Zabava