Učitavanje video playera...
01:22:12
CUC 2021 - Izazovi upravljanja digitalno zrelom školom
CUC 2021

Izazovi upravljanja digitalno zrelom školom - OKRUGLI STOL
Mislav Malenica
prof. Lidija Miletić
doc. dr. sc. Jasmina Dvorski
prof. Saša Korkut
prof. Domagoj Pšeničnjak
>br/> U okruglom će se stolu predstaviti okvir za digitalne kompetencije ravnatelja i ravnateljica nastao kao rezultat projekta e-Škole i uočavanja potrebe za definiranjem digitalnih kompetencija za ravnatelje i ravnateljice i njihovog značaja za razvoj digitalno zrelih škola. Osim toga kroz vođenu raspravu ukazat će se na važnost razvoja kompetencija za vođenje digitalno zrele škole. Na temelju provedenog pilot projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” koji se provodio u 151 školi u Republici Hrvatskoj uočeno je da ravnatelji i ravnateljice imaju značajnu, a često i presudnu ulogu u razvoju takvih škola. I rezultati istraživanja provedenog tijekom pilot projekta i samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola 2020. pokazali su da je područje digitalne zrelosti planiranje, upravljanje i vođenje najslabije razvijeno. Radno tijelo unutar programa e-Škole dvije godine sustavno je radilo na izgradnji okvira kojim će se dati preporuke za razvoj kompetencija potrebnih za upravljanje digitalno zrelom školom. U ovom su procesu osim zaposlenika CARNET-a i znanstvenika s FOI-a sudjelovali brojni stručnjaci, ponajprije sami ravnatelji i ravnateljice. U okruglom stolu, različiti će stručnjaci progovoriti iz svoje perspektive o izazovima upravljanja digitalno zrelom školom i važnosti sustavnog pristupa u tom upravljanju.
Objavljeno: 05.11.2021
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2021