Učitavanje video playera...
01:41:21
Kako u školi koristiti društvenu mrežu Yammer - snimka webinara
Opis webinara: Na ovom webinaru steći ćete i unaprijediti znanja i vještine te primjenjivati dobre prakse vezane uz uključivanje društvene mreže Yammer u planiranje nastave radi ostvarivanja obrazovnih ciljeva i ishoda učenja. Biti ćete potaknuti na korištenje AAI@EduHr korisničkog identiteta. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza. Napominjemo da su u snimci webinara dijelovi ekrana zamućeni zbog zaštite osobnih podataka.
Objavljeno: 16.08.2022
Unutar kategorije: Obrazovanje