Učitavanje video playera...
00:45:48
Vidimo li učenje na satu matematike?
Željka Zorić Prirodoslovno-matematički fakultet - Odjel za matematiku, Sveučilište u Splitu Sažetak predavanja: Sigurno ste se ponekad nakon sata zapitali, jesu li moji učenici razumjeli i naučili ovo što smo danas radili? Koje smo dokaze učenja, koji nam govore da je naša nastava bila kvalitetna i učinkovita, vidjeli tijekom sata? Jesu li nakon sata učenici svjesni koliko su naučili? Odgovori na ova pitanja sigurno će zainteresirati svakog nastavnika koji teži unaprijediti svoju nastavnu praksu. Ako kod svakog svog učenika želimo razviti matematičke kompetencije, onda moramo donijeti dobre odluke prilikom planiranja nastave, kao što su: jasno i precizno definirati cilj nastavnog sata, a onda ovisno o cilju pažljivo izabrati koju ćemo nastavnu strategiju koristiti da bi nastava bila što uspješnija. Jako je važno znati dobro odabrati nastavnu strategiju kako bi njen utjecaj na učenje bio što vidljiviji i jači te kako bi tim našim odabirom pozitivno utjecali na učeničko razmišljanje, zaključivanje i razumijevanje. Na ovom ćemo predavanju nešto više reći o vidljivom učenju matematike i načinima kako nastavnu praksu učiniti što efikasnijom i kvalitetnijom.
Objavljeno: 07.09.2022
Unutar kategorije: Obrazovanje