Učitavanje video playera...
00:16:33
G7 Tihomir Orehovačkii: Razvoj Kvalitete u e-obrazovanju
Razvoj kvalitete u e-obrazovanju Autori: Tihomir Orehovački, Goran Bublaš, Dragutin Kermek, Fakultet organizacije i informatike Varaždin Premda je u mnogim zapadnim zemljama prisutna sustavna i organizirana procjena kvalitete e-obrazovanja, u Hrvatskoj to još uvijek nije slučaj. U takvu su procjenu obično uključene posebne agencije za obrazovanje, kao i odgovarajuća tijela na sveučilištima i visokim učilištima. Uvođenje posebnih standarda (engl. benchmarks) jedan je od načina na koji se može utjecati na kvalitetu e-obrazovanja. Takvi standardi mogu obuhvatiti različite elemente, npr. institucionalnu podršku e-obrazovanju, načine razvoja online tečaja, pedagoško obrazovanje i druge kompetencije nastavnika, metodiku i komunikaciju u tečajevima e-obrazovanja, podršku nastavnom osoblju i studentima, kao i evaluaciju obrazovnog procesa. Visokoškolske ustanove trebale bi procijeniti na kojoj se razini zrelosti za uvođenje kvalitete u e-obrazovanju nalaze, kao i kolika je općenita osposobljenost nastavnika i upravljačkih struktura za izbor i primjenu odgovarajućeg sustava za upravljanje kvalitetom. U Hrvatskoj se još uvijek na mnogim fakultetima ne provode aktivnosti za upravljanje kvalitetom e-obrazovanja, ili se takve aktivnosti provode bez posebnog planiranja. Visokoškolske ustanove trebale bi prije svega definirati jasne i mjerljive ciljeve za projekte e-obrazovanja, kao i odgovarajuće procese koji će osigurati razvoj i podršku e-obrazovanju. Jednako je važno osigurati kvalitetu resursa za e- obrazovanje te vrednovati proces obrazovanja i ishode učenja. U zemljama u kojima su obrazovni sustavi više razvijeni nego u Hrvatskoj pokreću se razne institucionalne, regionalne i nacionalne inicijative za osiguranje kvalitete u e- obrazovanju. Na primjer, na Sveučilištu Staffordshire u Ujedinjenom Kraljevstvu objavljen je priručnik za osiguranje kvalitete koji se, između ostaloga, bavi osiguranjem kvalitete (engl. quality assurance) u e-obrazovanju i obrazovanju na daljinu. Osim toga, u Ujedinjenom Kraljevstvu postoji i agencija za kvalitetu u visokom obrazovanju koja je, između ostaloga, izradila posebna pravila za praksu (engl. code of practice) vezanu uz osiguranje kvalitete u fleksibilnom i distribuiranom učenju (uključujući e-obrazovanje). U Hrvatskoj je na Sveučilištu u Zagrebu u srpnju 2007. godine usvojena Strategija e-učenja 2007.-2010., a u sklopu međunarodnog projekta EQUIBELT radilo se na podizanju kvalitete obrazovanja promoviranjem, uvođenjem i osiguranjem podrške e-obrazovanju. Za upravljanje kvalitetom u e-obrazovanju moguće je koristiti internacionalne standarde kao što su SCORM - Sharable Content Object Reference Model i IMS - Instructional Management Systems. Međutim ti standardi su ograničenog obima i ne obuhvaćaju elemente vezane uz instituciju, nastavnike, učenike, pedagogiju tečaja i komunikaciju, kao i usluge te procese evaluacije šireg okruženja za e-učenje. Za upravljanje kvalitetom moguće je prilagoditi standard ISO/IEC 9126 koji može poslužiti kao osnova za odabir softvera koji će se u procesu e-obrazovanja koristiti, a njegovom prilagodbom moguće je obuhvatiti i procese vezane uz izradu online obrazovnih sadržaja. Specijalno za upravljanje kvalitetom u e-obrazovanju razvija se standard ISO/IEC 19796-1 koji sa svojim smjernicama predstavlja velik potencijal za razvoj sustava kvalitete u organizacijama koje se bave obrazovanjem.
Objavljeno: 07.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina G