Učitavanje video playera...
00:24:03
G1 Dubravko Domitrović, B. Kovačević Zelić - Razvoj tečaja Mehanika tla u WebCT okruženju
Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu načinjen je online tečaj iz kolegija Mehanika tla, koji se predaje na preddiplomskom ciklusu visokoškolskog obrazovanja. Predmet je načinjen korištenjem WebCT-alata, a trenutno se koristi kao sredstvo za obogaćivanje konvencionalne nastave. Brojne mogućnosti WebCT alata, potaknule su stvaranje cjelovitog online tečaja, koji sadrži sedam glavnih elemenata i čitav niz podelemenata kako je prikazano na slici 1. Elementi u crtkanim kućicama predstavljaju one elemente koji su u ovom trenutku u izradi ili se planiraju izvesti. Nastavni materijali podijeljeni su u nastavne jedinice koje su poredane istim redoslijedom kako se predaju tijekom semestra. Svaka nastavna jedinica sastoji se od slijedećih elemenata: • popis potrebnih predznanja, • ciljevi nastavne jedinice, • teorijski dio gradiva, • riješeni praktični primjeri, • zadaci za vježbu, • test za samoispitivanje i • provjera znanja (vrednovanje postignutih ciljeva).
Objavljeno: 10.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina G