Učitavanje video playera...
00:51:59
Webinar
Webinar "Virtual Worlds in Education - what is the point?" održan je uorganizaciji CARNetove E-learning akademije 18. siječnja 2012.Na webinaru je bilo riječi o virtualnim svjetovima, posebice Second Lifeu,te njihovoj primjenjivosti u obrazovanju. Prikazano je u kojim se sveobrazovnim situacijama virtualni svjetovi mogu koristiti, za koje sunastavne aktivnosti najprikladniji, a bilo je riječi i o podršci potrebnojza njihovu implementaciju i eventualnim barijerama na koje se pritom mozenaići.Autor webinara bio je profesor Mark Childs sa Sveučilišta Coventry, koji seu svom istraživačkom radu, između ostaloga, bavi i virtualnim svjetovima uobrazovnom kontekstu.
Objavljeno: 18.01.2012
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: ELA webinari, CNC