Učitavanje video playera...
00:17:04
F5 Goran Bubaš, Igor Balaban, Nina Begičević: Evaluacija on-line tečaja kao obrazovne komponente u h
Instrukcijski dizajn u e-obrazovanju moguće je promatrati kao primijenjenu didaktiku i metodiku u oblikovanju obrazovnog procesa koja se bavi uputama za razvoj, primjenu i evaluaciju on-line tečajeva. Mnogi modeli instrukcijskog dizajna u e-obrazovanju uključuju mehanizme za evaluaciju on-line tečaja (npr. prikupljanjem povratnih informacija od polaznika) koji su usmjereni daljnjem poboljšanju različitih elemenata tečaja kao što su sadržaj, sustav za upravljanje sadržajem, komunikacija s polaznicima, provjere znanja, način vođenja tečaja itd. Najpoznatiji je ADDIE model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) instrukcijskog dizajna koji preporučuje da se evaluacija provodi tijekom svih faza razvoja tečaja. Pritom se treba provjeriti djelotvornost tečaja imajući u vidu obrazovna iskustva i zadovoljstvo polaznika te njihovo usvajanje znanja. U posljednjoj fazi ADDIE modela treba dobiti odgovor na pitanje kako je prije sljedećeg izvođenja moguće unaprijediti tečaj. Da bi se to postiglo, prilikom evaluacije on-line tečaja primjenjuju se različiti kriteriji i standardi kvalitete te se od polaznika traže povratne informacija o tečaju (npr. anonimnom anketom) i angažira nezavisni tim stručnjaka koji ocjenjuje kvalitetu tečaja. Osim ADDIE modela, model instrukcijskog dizajna kojeg su razvili W. Dick i L. Carrey također u svojim završnim koracima sadrži preporuku da se oblikuje i provede evaluacija obrazovnog procesa u tečaju (provjerom obrazovnih materijala u individualnom i grupnom radu s polaznicima te procjenom njihove učinkovitosti), pri čemu zaključnu evaluaciju ne provodi instrukcijski dizajner ili nastavnik u tečaju, već nezavisni i stručni procjenitelji. Redovita evaluacija on-line tečaja sadržana je i u modelu instrukcijskog dizajna pod nazivom ubrzano prototipiranje kod kojeg se u trajnom spiralnom razvojnom ciklusu tečaja provode sljedeći koraci: definiranje ključnih elemenata obrazovnog sustava, brz razvoj i implementacija osnovnih struktura (prototipova) sustava, procjena od strane polaznika i redefiniranje ključnih elemenata, ponovni brz razvoj i implementacija dorađenih elemenata sustava, nova procjena od strane polaznika i redefiniranje ključnih elemenata itd.
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2006, CNC