Učitavanje video playera...
00:19:40
F3 Roberto Vdović, Kristina Careva, Rene Lisac: IT u edukaciji na Arhitektonskom fakultetu
U radu se iznose iskustva primjene IT u nastavi na kolegijima primjene računala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U skladu s Bolonjskom deklaracijom restrukturiran je nastavni plan, a u akademskoj godini 2005./06. na prvu godinu studija upisan je rekordan broj studenata. Iz tih je razloga uvedeno potpuno informatički podržano vođenje nastave na kolegijima primjene računala u arhitekturi. Namjera uvođenja novog oblika administriranja nastave zahtijevao je prethodna istraživanja i testiranja raznih aplikacija. Konačna odluka bilo je uvođenje sustava Sharepoint Services 2.0 za koji je pretpostavljeno da će omogućiti informatizaciju postupaka u izvođenju nastave bez intenzivne edukacije za njihovo korištenje. Stoga je organiziran sustav share (share.arhitekt.hr) koji je omogućio svim studentima i nastavnicima kolegija da kroz autoriziran pristup u svakom trenutku iz bilo kojeg računala na fakultetu ili od kuće koriste sustav uz prava pristupa pojedinim sadržajima. Ovaj sustav nije zamjena za ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta), već omogućuje intenzivnu izmjenu grafičkih podataka, što je izuzetno bitno u nastavi arhitekture. Sustav je omogućio jednostavno i transparentno evidentiranje prisustva pojedinog studenta. Nastavnici s dopuštenim pravima imaju mogućnost evidentiranja, a sustav samostalno vodi popis i izračune dopuštenih izostanaka. Isti je način primijenjen i za praćenje uspjeha studenata na klauzurama; evidentiranje i ocjenjivanje vodi se neposredno nakon vježbi, a studenti imaju trenutni uvid u rezultate, kao i kvalitetu postignutih rezultata ostalih studenata. Kontinuirano primanje informacija o svim promjenama sadržaja omogućeno je studentu porukama koje sustav za svakog prijavljenog korisnika šalje na njegovu elektroničku adresu. Koristan servis je i kalendarski pregled koji sažima sve događaje unesene od strane nastavnika. Komunikacija elektroničkom poštom sastavni je dio sustava, a omogućeno je i stvaranje rasprava za višesmjernu razmjenu informacija s većim brojem studenata te su otvorene rasprave o radu na programima, pripremama za klauzure, kao i za opća pitanja. Tradicionalnu podjelu papirnatih zadataka zamijenio je mrežni sadržaj koji povezuje studenta s bazom prethodno pripremljenih zadataka koja, osim digitalnih podloga, sadržava i dodatne informacije poput Internet veza i informacije o autorima. Korekcije programa tijekom semestra kao i konačna predaja vršile su se predajom u digitalnom obliku direktnim slanjem u sustav (upload) na za to predviđeni prostor pri čemu su studenti nakon nekoliko dana uz svoj rad mogli pronaći opasku koja im je sugerirala nastavak rada. Prethodni oblici predaje izvršenih zadataka za klauzure i programe, omogućili su trenutno stvaranje digitalne arhive grafičke materijale studentskih radova. Pristup arhivi dao je svakom studentu mogućnost uvida u kvalitetnije radove, usporedbu i poticaj za još bolji rad u nastavku. Iako transparentnost svih elemenata nastave, pa tako i rezultata pojedinog studenata, ulazi u domenu privatnosti, slobodan pristup ocjenama i njihovom uspoređivanju ne ostavlja mogućnost propustima jer student može i sam reagirati i provjeriti svoje rezultate s drugim kolegama. Unapređenje sustava (SPS verzija 3.0) omogućit će odabir oblika publiciranja vlastitih rezultata kao osobnih ili javnih, iako u studentskoj anketi nije bilo prigovora na slobodan prikaz rezultata.
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2006, CNC