Učitavanje video playera...
00:21:30
A4 Miroslav Huzjak: Likovna kultura – stranice za e-learning nastavnika
Internet stranice za likovnu kulturu izrađuju se već punih deset godina, a orijentirane su na učenike (djecu), studente i nastavnike. Sastoje se od tri modula, po jedan za svaku od grupa korisnika. Tijekom svibnja 2006. godine provedeno je istraživanje u trajanju od mjesec dana, kojem je cilj bio utvrditi tko su korisnici e-sadržaja za likovnu kulturu, kakav im je profil te kako procjenjuju ove stranice i e-learning uopće. Ispitivanje je načinjeno online upitnikom na koji je odgovorilo 45 nastavnika, te offline papirnatom anketom na stručnim aktivima na koju je odgovorilo 148 nastavnika. Istraživanje je pokazalo kako na pitanje Koristite li web za osobno usavršavanje? 84% online ispitanika odgovara «Često», 15% «Rijetko», a 0% «Ne»; među offline ispitanicima 32,4% odgovara «Često», 50% «Rijetko» a 17,6% «Nikad». E-learning za nastavnike, dakle, ima veoma velike potencijale. Postavljeno je pitanje o korisnosti web stranica za likovnu kulturu, sa skalom od 1 (slaba korisnost) do 5 (izrazita korisnost), dakako, za one koji su stranice posjetili. Nitko ne smatra da su stranice bez koristi (stupnjevi 1 i 2 0%). Prosječnu korisnost ocjenjuje 8,88% ispitanika, a 91,12% ispitanika ih smatra veoma korisnima. Na pitanje nalaze li teško informaciju koju traže na ovim stranicama, 4,45% upravo su ovo zamjerili stranicama Likovna kultura, još 11,12% ima sličnu tendenciju. Da je navigacija dobra smatra 71,1% korisnika, a neodlučnih je 13,33%. Sve ovo govori da navigacija nije loša, ali da postoje trenuci kada korisnik presporo ili uopće ne pronalazi informaciju, zbog čega je i na ovom polju stranicama potrebno ugraditi poboljšanja.
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2006, CNC