Učitavanje video playera...
00:25:44
D4 Ninoslav Novak, Gordana Kralik, Željko Turkalj: Informacijsko komunikacijska tehnologija kao izra
Korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) s ciljem učinkovitijeg upravljanja akademskom i istraživačkom zajednicom neizostavno pridonosi unapređenju obrazovnog procesa i znanstveno istraživačkog rada s ciljem i svrhom provedbi reformi usklađivanja nacionalnih potreba sa standardima Europske unije. Opća i uspješna prilagodba visokog obrazovanja Republike Hrvatske globalizacijskim promjenama i kretanjima ka digitalnom društvu i društvu temeljenom na znanju, kojem je uz gospodarstvo i sve ostalo, po prirodi stvari digitalizirano, imperativno nameće potrebu da se i postupci upravljanja, koordiniranja i nadzora u tom kompleksnom i kompliciranom sustavu unaprijede i učine učinkovitijim. U procesu približavanja odrednicama deklaracije iz Bologne te promjenama u organizacijskom ustroju na putu reforme i integracije sveučilišta u kojemu se dio upravnih, planskih i operativnih poslova sa sastavnica sveučilišta – fakulteta, akademija i odjela te njihovih upravnih struktura prenosi na višu razinu – tijela upravljanja sveučilištem kao cjelinom, imperativ je trenutka da se učini sve potrebno kako bi se u tim novim organizacijskim uvjetima obavljale sve djelatnosti u visokom obrazovanju.
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2006, CNC