Učitavanje video playera...
00:11:02
Transformacije formula - 1b - primjena - formule s množenjem
U prošloj smo lekciji pojasnili kako transformiramo formule u kojima imamo samo množenja. U ovoj lekciji to primjenjujemo, dakle rješavamo računske zadatke (iz matematike i fizike) u kojima trebamo transformirati takve formule.Rješavamo zadatke:1. Površina paralelograma je 35.2 cm2, a jedna stranica mu je duga 8 cm. Kolika mu je visina na tu stranicu?2. Izračunaj masu (m) tijela ako je G=73N i g=10m/s2. Koristi formulu G=mg.3. Volumen (obujam) kvadra je V=60cm3 i poznati su bridovi kvadra a=4cm, i b=5cm.Izračunaj duljinu trećeg brida c ako vrijedi V=a•b•c.4. Zadana je formula U=I•R. (U je napon, I jakost struje, a R otpor.)Poznato je U=220V i R=11oma. Izračunaj pripadni I (mjerna jedinica će biti amper, oznaka A).5. Zadana je formula F•t=m•v. Poznato je F=30N, t=0.5s, m=60kg. Izračunaj v (mjerna jedinica će biti metar u sekundi, m/s). Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 29.05.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek