Učitavanje video playera...
00:21:37
Zbrajanje više cijelih brojeva
U ovoj lekciji pojašnjavamo i uvježbavamo zbrajanje više cijelih brojeva. Uočavamo na koje se sve načine mogu rješavati takvi zadaci, koji su postupci brži (i lakši), te koje zamke tu imamo.Rješavamo zadatke:a) -3 + 7 - 5 - 4 + 9 - 10 + 2,b) 69 + 20 - 58 + 20 - 3 + 58 - 4 - 3 - 69,c) - 54 - 54 + 86 - 86 + 31 + 31,... Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 04.06.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek