Učitavanje video playera...
00:26:07
Kako se riješiti zagrade? - Sistematizacija 1 - jednostavnije
Na kraju cjeline "Kvadriranje", u ovoj se lekciji prisjećamo na koje se sve načine rješavamo zagrada u algebarskim izrazima. Ponavljamo kako se riješiti zagrade:- ako je ispred zagrade plus, npr.  +( -2x + 7y ),- ako je ispred zagrade minus, npr. - ( -2x + 7y ),- ako je ispred zagrade množenje, npr. 4y * ( 2x - 3y ),- ako je iza zagrade množenje, npr. ( 2x - 3y ) * 4y,- ako je ispred zagrade minus, a iza zagrade množenje, npr. - ( 2x - 3y ) * y.- ako kvadriramo umnožak, tj. ako kvadriramo zagradu u kojoj je množenje, npr. (8cdx)^2,- ako kvadriramo zbroj, tj. ako kvadriramo zagradu u kojoj je zbrajanje, npr.  ( 8c + dx )^2,- ako kvadriramo količnik, tj. ako kvadriramo zagradu u kojoj je dijeljenje ili razlomak, npr. ( -4e / 5x )^2,- ako kvadriramo razliku, tj. ako kvadriramo zagradu u kojoj je oduzimanje, npr.  ( 13 - 7abc )^2,- ako kvadriramo zagradu ispred koje je minus, npr. - ( 13 - 7abc)^2,- ako množimo dvije zagrade u kojima imamo zbroj ili razliku, npr. ( 2a - b) * ( 3a + 4 ),- ako množimo dvije zagrade uz primjenu jednakosti razlike kvadrata, npr. ( 7x - 5y ) * ( 7x + 5y ),- ako množimo dvije jednake zagrade u kojima je zbroj ili razlika, npr. ( 4c - 3d ) * ( 4c - 3d ). Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:rješavanje zagrada,kako se riješiti zagrada,algebarski izrazi,sređivanje algebarskih izraza,što nam govori plus,što nam govori minus,množimo svaki sa svakim,priča o prvom i drugom,kvadrat zbroja, kvadrat razlike, kvadrat umnoška, kvadrat količnika, razlika kvadrata.
Objavljeno: 02.10.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek