Učitavanje video playera...
00:17:42
Dijeljenje potencija jednakih baza
U ovoj lekciji otkrivamo kako dijelimo potencije jednakih baza, odnosno kako količnik takvih potencija napisati u obliku (jedne) potencije.Rješavamo zadatke:1. Napiši u obliku (jedne) potencije:a) 5^6 : 5^2,b) 7^5 : 7^3,c) 5^18 : 5^6,d) 14^12 : 14^15,e) 60^55 : 60^11,f) (-1/2)^13 : (-1/2)^8,g) (abc)^20 : (abc)^27,h) 16^4 : 16,i) 14^5 : 14^2,j) 14^5 : 14^(-2),k) 16^(-8) : 16^7,l) 16^(-8) : 16^(-7),m) 9^(-10) : 9^(-14),n) 82^(-100) : 82^(-82),...Napomena:Prema Nastavnom planu i programu (NPiP iz 2006. g.), u osnovnoj se školi više ne rade potencije općenito, već samo potencije broja 10 i računi s njima. Pri tom u NPiP-u ne piše jasno na koje se račune točno misli, a u različitim udžbenicima naići ćemo na različite tipove zadataka/računa.Stoga je teško ovaj dio odraditi u skladu s Programom, kad Program nije jasan, vremena u nastavi za napraviti sve nema dovoljno (ujedno se postavlja i pitanje što je to „sve"), a većinu računa niti nema smisla raditi tako istrgnuto od ostalih potencija. U ovim filmovima pokušala sam što cjelovitije pojasniti potencije (šire od NPiP-a), a ujedno i skrenuti pažnju na dijelove koji se odnose na potencije broja 10 (da obuhvatim što propisuje NPiP, iako mi tako istrgnuto nema smisla).Vi si uzmite što Vam treba.Citat iz NPiP-a:"Potencije s bazom 10Ključni pojmovi: potencija, baza potencije, eksponent potencije, potenciranje.Obrazovna postignuća: potencirati broj 10 prirodnim eksponentom; potencirati broj 10 cjelobrojnim eksponentom; računati s potencijama s bazom 10. "To je sve što o potencijama u NPIP-u piše. Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:količnik potencija jednakih baza,dijeljenje potencija istih baza,količnik potencija istih baza,bazu prepišemo, eksponente oduzmemo,dijeljenje potencija istih osnovica,količnik potencija jednakih osnovica,dijeljenje potencija istih osnovica,količnik potencija istih osnovica,iste baze, različiti eksponenti.
Objavljeno: 04.11.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek