Učitavanje video playera...
00:09:29
Bojanje - razlomci - 2. dio (nepravi razlomci)
U ovoj lekciji pojašnjavamo kako obojati dio lika ako je taj dio zadan nepravim razlomkom. Nepravi razlomci su razlomci kojima je brojnik (gonji broj) veći od nazivnika (donjeg broja).Rješavamo zadatke:Oboji:a) 4/3 pravokutnika,b) 11/4 kvadrata,c) 19/8 kruga,d) 3/4 paralelograma,e) 8/5 kruga,f) 10/3 romba.Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:razlomci, razlomak,bojanje,bojanje dijela lika zadanog razlomkom,kako obojati dio lika zadan razlomkom,kako obojati dio kruga,kako obojati dio pravokutnika,5. razred,neparvi razlomci,nepravi razlomak
Objavljeno: 14.10.2014
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek