Učitavanje video playera...
00:59:16
Webinar 22 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za učitelje engleskog jezika o novom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest igeografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima za engleski jezik od 5. do 8. razreda te o priručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavu.
Objavljeno: 29.01.2015
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Webinari