Učitavanje video playera...
00:44:01
Zvonimir Šikić: Dokaz negacije hipoteze kontinuuma
Sažetak: Koristeći se s dva probabilistička principa: Vjerojatnost da je realni broj element prebrojivog skupa realnih brojeva je nula, Ako je pr(A) = pr(B) = 1 onda je pr(A/B) = pr(B/A) = 1, dokazat ćemo da ne vrijedi hipoteza kontinuuma.
Objavljeno: 28.06.2018
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: SLOM