Učitavanje video playera...
00:59:30
Zvonimir Šikić: Konsonantnost i Pitagorin zakon malih brojeva
Sažetak: Razmotrit ćemo Pitagorin zakon malih brojeva i njegovu upotrebu u interpretacijama naše osjetilne diskriminacije konsonantnosti nasuprot disonantnosti. Na prvi se pogled čini da ne-zapadne glazbene tradicije proturječe Pitagorinom zakonu i prisiljavaju nas da te diskriminacije tumačimo kao stečene i subjektivne. Pokazat ćemo da je to krivo tumačenje, jer se temelji na irelevantnim činjenicama. Ono ne uzima u obzir korektno matematičko i fizikalno objašnjenje zakona, koje je ponudila Helmholtzova teorija još daleke 1877. i koju je potkrijepio Plomp-Leveltov eksperimentom iz ne tako daleke 1965. Ključne riječi: Konsonantnost; disonantnost; Pitagorin zakon malih brojeva; Helmholtzova krivulja disonantnosti; Plomp-Leveltov eksperiment. Referenca: Zvonimir Šikić, Mathematics, physics and music, A Case Study, u G. Boniolo et al. (eds.), The Role of Mathematics in Physical Sciences, 179–196, 2005. Springer.
Objavljeno: 01.04.2024
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: SLOM