Učitavanje video playera...
00:45:35
Branimir Stojanović:Formalizacija funkcija društvenog izbora u logici prvog reda
Teorija društvenog izbora proučava izborna pravila. Matematički modeli za takva pravila se sastoje od skupa s $k$ individua i skupa alternativa $(X)$. Individualne preference se opisuju pomoću linearnih uređaja na skupu $X$, a izborna pravila su opisana pomoću funkcija $f : L(X)^k \to L(X)$ , gdje $L(X)$ označava skup linearnih uređaja na skupu $X$. Te funkcije nazivamo funkcije društvenog izbora (FDI). Na seminaru ću pokazati formalizaciju za FDI na način kako je to predloženo u članku U. Grandi, U. Endriss First-Order Logic formalization of Imposssibility Theorems in Preference Aggregation. Pokazat ću na koji način se formalizacija u logici sudova primjenjuje u računalno potpomognutoj metodi dokaza Arrowljevog i sličnih teorema, prema članku P. Tang, F. Lin, Computer-aided proofs of Arrow's and other imposibility theorems.
Objavljeno: 06.11.2018
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: