Učitavanje video playera...
00:40:55
Dora Raštegorac: Detaljan prikaz mogućnosti softvera Tableau
Vizualizacija podataka je grafički prikaz informacija i podataka. Koristeći tablice, grafove i mape, alati za vizualizaciju podataka omogućuju razumijevanje trendova i obrazaca u podacima. Jedan od takvih alata je Tableau koji je već više godina za redom među najboljim alatima za analizu i vizualizaciju podataka. U ovom izlaganju uvjerit ćemo se u važnost vizualizacije podataka u svakodnevnom životu. Također, predstavit ćemo alat Tableau, od mogućih načina pripreme podataka, do prikaza grafova, mapa i izrade interaktivnih prezentacija.
Objavljeno: 17.04.2024
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: SLOM