Učitavanje video playera...
00:08:17
CUC2018 - Tko je za limunadu? (Pokus klijanja sjemenki u staklenkama)
CUC2018 - Mreža ideja Tko je za limunadu? (Pokus klijanja sjemenki u staklenkama) - Antonija Bezić Radman; OŠ Pujanki Primjena IKT olakšava ostvarivanje planiranih ishoda učenja, priprema učenike za život i rad u 21. stoljeću i potiče intrizičnu motivaciju. Audio i video zapisi, animacije ili simulacije omogućuju potpunije razumijevanje bioloških struktura, procesa i pojava, te primjenu usvojenog u novim situacijama. Pokušali smo to primijeniti na temu kiselih kiša. Biljka se razvija iz sjemenke. Za klijanje hranu crpi iz supki. Hranu za daljni rast i razvoj stvara procesom fotosinteze. Iz ugljikova dioksida i vode nastaju šećer i kisik, u klorofilima kloroplasta, pomoću sunčeve energije. Alge i neke bakterije mogu stvarati hranu i kisik. Ostali organizmi ovise o njima. Industrijskom revolucijom započelo je iskorištavanje fosilnih goriva kao izvora energije za rad strojeva. Nepoželjne posljedice napredka su kisele kiše. Brojna su štetna djelovanja kiselih kiša na biljke, životinje i građevine opisana u literaturi. Pokusom klijanja sjemenki graha u staklenkama, učenici različitih uzrasta osnovne škole su promatrali utjecaj kiselih kiša na rast biljaka. Učenici starijeg uzrasta dodatnim pokusima provjerili su štetno djelovanje kiselosti na životinje. Međugeneracijskom suradnjom poticalo se učenike na brigu jednih o drugima, na aktivno sudjelovanje i odlučivanje bez konstantnog nadzora učitelja. Korištenjem IKT tehnologije, pokusi su dokumentirani, razmjenjivane informacije i prikazani rezultati. Korišteni su i stariji radovi učenika (Kruženje vode u prirodi, Kiseline i lužine u kućanstvu, Uvjeti klijanja). Ovaj kao i prethodni radovi, predstavljeni su na Smotri učeničkih istraživačkih radova i pokusa "Budi i ti znanstvenik!" na FESB-u u Splitu. U radu su korišteni: Office 365,(Word, Excele, PPT, OneNote), Libre Office (Writer, Calc, Impress) FSwiewer, Bubble.us.
Objavljeno: 11.12.2018
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2018