Učitavanje video playera...
00:28:26
CUC2018 - Korelacija Informatike, Hrvatskog jezika i Prirode/Biologije
CUC2018 - Mreža ideja Korelacija Informatike, Hrvatskog jezika i Prirode/Biologije - Marina Marić; Osnovna škola Starigrad i Osnovna škola Jurja Barakovića Ražanac; Andrijana Milovac; Osnovna škola Starigrad; Lidija Miočić; Osnovna škola Jurja Barakovića Ražanac; Ana Katalinić-Bach; Osnovna škola Novigrad i Osnovna škola Starigrad; Ovim interaktivnim izlaganjem demonstrirat ćemo praktične primjere korelacije navedenih predmeta u dvjema osnovnim školama. Učenici su savladali nastavu iz navedenih predmeta po planu i programu koristeći se digitalnim alatima koje su usvojili na nastavi Informatike. To smo postigli korelacijom nastavnih jedinica na način da se na nastavnom satu jednog predmeta radilo s obrađenim sadržajima drugog predmeta koristeći digitalne alate ili programe te vodeći računa da ishodi iz oba nastavna predmeta budu ostvareni. Primjerice, učenici su nastavnu jedinicu "Zamjenice" (HJ) uvježbavali služeći se znanjima o Wordu (INF). Tako su, u već gotovom dokumentu, radeći na računalima, morali podebljati zamjenice, a zatim ih, ovisno o padežu, obojiti određenom bojom. Učenici su s učiteljima putem OFFICE 365 ili Webmail CARNet-a međusobno dijelili ispunjene zadatke i dobivali povratnu informaciju za svoj rad. Zadatke koje su učenici riješili, učitelji su prgledali ili vrednovali zajednički, ali svatko za svoj nastavni predmet. Na ovaj smo način postigli da učenici, koristeći usvojena znanja iz jednog nastavnog predmeta, ta ista znanja ponavljaju u drugom nastavnom predmetu. Ovim pristupom učenici koriste iste sadržaje za učenje različitih stvari, čime se njihovo znanje dodatno utvrđuje. Budući da se bitni sadržaji navedenih predmeta na ovaj način sažimaju i povezuju, potiče se stvaranje kompleksnih kognitivnih veza, čime obuhvaćeno gradivo ostaje dostupno za primjenu u različitim situacijama, a stečeno znanje je dugotrajnije i primjenjivije.
Objavljeno: 11.12.2018
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2018