Učitavanje video playera...
00:20:46
CUC2018 - SWOT i SECTIONS analiza u izradi elektroničkih sadržaja
CUC2018 - Mreža ideja SWOT i SECTIONS analiza u izradi elektroničkih sadržaja - Ivana Križanac, Osnovna škola Brodarica; Žaklin Lukša, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec; Cilj nam je interaktivnim predavanjem prikazati uporabu SWOT i SECTIONS analize za izradu modela uporabe IKT-a na primjeru predmeta Priroda i društvo. MZO je početkom 2018. objavilo Javni poziv za dostavu eksperimentalnih udžbenika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu eksperimentalnoga programa „Škola za život“. U navedenim smjernicama je istaknuto da se dio nastavnih sadržaja s papira prebaci u elektronički oblik koji bi trebao biti sastavni dio rada na satu te predstavljati proširenje tiskanih eksperimentalnih nastavnih materijala. Prema uputama elektronički sadržaji bi se nadopunjavali dodatnim sadržajima, kako tekstualnim tako i multimedijskim i interaktivnim. Dio učitelja nije čekalo odluke MZO i već duže vrijeme samostalno istražuju različite aplikacije i koriste ih za izradu elektroničkih sadržaja. Intuitivno i iskustveno (često metodom pokušaja i pogrešaka) dolaze do spoznaja o kvaliteti i učinkovitosti korištenih aplikacija, elektroničkih sadržaja odnosno korištenju IKT-a u učenju i poučavanju. Uporaba SWOT i SECTIONS analize može učiteljima pomoći i dati smjernice u kreiranju strategije: za analizu stanja u obrazovnoj sredini, za izbor aplikacija te za izradu elektroničkih sadržaja. Na primjeru predmeta Priroda i društvo prikazat ćemo primjenu SWOT i SECTIONS analiza za izbor aplikacija te za izradu elektroničkih sadržaja.
Objavljeno: 12.12.2018
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2018