Učitavanje video playera...
00:23:17
CUC2018 - E-vještine u provedbi projekta FINAME PRO
CUC2018 - Mreža ideja; E-vještine u provedbi projekta FINAME PRO - Suzana Mikulić; Ekonomsko-birotehnička škola Split; Jozica Pažanin; Ekonomsko-birotehnička škola Split; Projekt FINAME PRO – kompentencije za uspješnije cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva financiran od Europskih strukturnih fondova značajan je doprinos strateškom okviru Education and training 2020. Cilj projekta je unapređenje učeničkih kompentancija i pismenosti kroz izradu dva kurikuluma za provedbu fakultativne nastave Upravljanje osobnim financijama i Mediji u suvremenom društvu te provedbu izvannastavne aktivnosti pod nazivom Upravljanje projektima i društveno poduzetništvo. U provedbi svih navedenih aktivnosti uspostavljena je suradnja s vanjskim stručnjacima. U fazi pripreme provedeno je istraživanje među učenicima u dvije škole o njihovoj medijskoj i financijskoj pismenosti. Korišteni program za provedbu ankete bio je Qualtrics koji nam je izborom mogućnosti u kreiranju pitanja omogućio kvalitetnu polaznu osnovu u izradi kurikuluma. Projektni tim u izradi kurikuluma Mediji u suvremenom društvu za ostvarenje postavljenog cilja predmeta odabire metodologiju izrade vlastitih medijskih sadržaja u učeničkim radionicama što je prepoznato kao učinkovit način razvoja medijske pismenosti mladih, a takve primjere upoznali smo nakon studijskog putovanja i posjeta JFF intstituta u Munchenu. Već s prvom radionicom „Aplikacija nije zafrkancija“ škola sudjeluje u Danima medijske pismenosti što je dokumentirano na portalu http://www.medijskapismenost.hr. Projektni tim u izradi kurikuluma Financijska pismenost za ostvarenje postavljenog cilja predmeta također odabire učeničke radionice u kojima učenici koristeći različite IKT alate izrađuju vlastiti finacijski plan, provode vršnjačko vrednovanje izrađenih financijskih planova te koriste računalnu aplikaciju radnog naziva „Upravljanje novcem“ pomoću koje će uz zadane parametre s financijskih tržišta morati upravljati vlastitim virtualnim budžetom.
Objavljeno: 12.12.2018
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2018