Učitavanje video playera...
00:16:48
CUC2018 - Pametni telefon kao pametni pomoćnik u nastavi
CUC2018 - Mreža ideja; Pametni telefon kao pametni pomoćnik u nastavi - Natalija Havojić Šinjori; Upravna škola Zagreb; Sanja Cetinjanin Thes; Upravna škola Zagreb Suvremene metode poučavanja podrazumijevaju implementaciju raznovrsnih modernih tehnologija u svakodnevni rad u nastavi, no pametni telefoni se često doživljavaju kao smetnja i neprijatelj rada u nastavi jer odvlače pažnju i ometaju koncentraciju. Učenici vrlo rado koriste pametne telefone u slobodno vrijeme no vrlo često ne poznaju širinu mogućnosti koje mobilne aplikacije nude te ne znaju „pametno“ koristiti svoje pametne telefone. Napredak društva i dinamičan razvoj informacijskih tehnologija posredno se odrazio na ubrzane promjene i potrebe na tržištu rada. Korištenjem pametnog telefona u nastavi učenici usavršavaju primjenu IKT-a i razvijaju specifična znanja i vještine za radna mjesta sutrašnjice što im povećava konkurentnost na tržištu rada. Istovremeno se modernizira i podiže razina kvalitete nastave te motiviranosti i zadovoljstva učenika, potiče se vršnjačko učenje i timski rad, sudjelovanje u projektnoj nastavi i neformalnim oblicima učenja. Kroz interaktivno izlaganje predstavit ćemo primjere projektne nastave u sklopu koje su učenici korištenjem raznih mobilnih aplikacija razvijali digitalne vještine i usavršavali primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavim i izvannastavnim sadržajima. Korištenjem raznovrsnih mobilnih aplikacija učenici su se bavili prostornim i vremenskim planiranjem, razvijali su orijentaciju i psihomotoričke vještine, natjecali se i pratili svoj napredak, očitavali dodatne informacije o predmetu istraživanja, dijelili i uređivali dokumente i sl. Uporabom IKT-a u nastavi lako se postiže umrežavanje nastavnih tema i cjelina na način zanimljiv učenicima te se uspostavlja pozitivna radna atmosfera i korelacija između općeobrazovnih i strukovnih predmeta i sadržaja.
Objavljeno: 12.12.2018
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2018