Učitavanje video playera...
00:18:50
Hrvatski jezik, 3. r. SŠ - Zločini i kazne epskih junaka, 1. dio
Autor: Ilija Barišić Opis: – pročitati (poslušati) i interpretirati Mažuranićev spjev „Smrt Smail-age Čengića“ – smjestiti spjev u književnopovijesni i društveni kontekst – odrediti žanrovske specifičnosti spjeva – povezati tekst s aktualnim situacijama na temelju iskustva. Aktivnosti i sadržaji: – uvod u temu: rasprava o pitanjima nasilja u suvremenom društvu – čitanje i slušanje spjeva prema smjernicama – upućivanje učenika na audioknjigu na YouTubeu: http://bit.ly/Smail-audio i na elektroničku knjigu: http://bit.ly/Smail-knjiga – interpretacija početka spjeva prema smjernicama – smjernice za čitanje djela u cijelosti – pregled fabule prema pjevanjima – obilježja epike u spjevu i odudaranje od tradicionalne epike – romantičarska obilježja spjeva – Smail-aga u kontekstu hrvatskog romantizma – lik Smail-age u kontekstu romantizma – kompozicija spjeva – vršnjačko vrednovanje: upute za raspravu o pitanju nasilja – u spjevu i kod samog Mažuranića – zadatci za samostalan rad: istraživanje povijesne istine vezane uz Smail-agu – izrada mema na poticaj iz lektire. Godišnji izvedbeni kurikulumhttps://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
Objavljeno: 21.07.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje