Učitavanje video playera...
00:23:43
Hrvatski jezik, 4. r. SŠ - Frazemi
Hrvatski jezik, 4. r. SŠ - Frazemi Autor: Majda Bekić Vejzović Opis: – analizirati strukturu frazema – na primjerima uočiti i objašnjavati obilježja frazema – razumjeti i objasniti na primjerima podrijeto frazema. Aktivnosti i sadržaji: – razlikovati stvarno i preneseno značenje sintagme „desna ruka“ – usporediti slobodnu i frazeološku svezu među riječima slobodnu i frazeološku – uočiti na primjerima i odrediti značenja pojmovima frazem, frazeoogiziranje i frazeologija – uvježbati i otkriti na primjerima značenje frazema – uočiti na primjerima obilježja frazema (izraz i sadržaj frazema) – usporediti frazemske sinonime, frazemske antonime, frazemske jednoznačnice i frazemske višeznačnice – odrediti obilježja frazemskih inačica i frazemskih sraslica –usustaviti znanje o frazemima i o vrstama frazema prema središnjoj punoznačnici – analizirati frazemske sintagme i frazemske rečenice – uočiti i razlikovati vrste frazema prema podrijetlu – usporediti odnos između leksičke norme i frazema – izborni zadatci za samostalan rad: uvježbati leksičko-semantičke odnose i obilježja frazema na konkretnim primjerima. Godišnji izvedbeni kurikulum: https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
Objavljeno: 21.07.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje