Učitavanje video playera...
00:46:38
Stipe Marić: Filtracija i bisimulacijski kvocijent u inkvizitivnoj mod. logici
Na seminaru će se definirati filtracija u inkvizitivnoj modalnoj logici i pokazati da inkvizitivna modalna logika ima svojstvo konačnih modela iz čega će slijediti odlučivost te logike. Nadalje, definirat će se bisimulacija i bisimulacijski kvocijent te pokazati da su dva modela globalno bisimulirana ako i samo ako su im bisimulacijski kvocijenti izomorfni.
Objavljeno: 12.09.2023
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: SLOM