Učitavanje video playera...
00:18:00
E2 Edin Kadić: E-medica projekt povezivanja zdravstvenih škola RH (pilot projekt CARNeta)
Danas su hrvatske škole informatički kvalitetno opremljene, ali korištenje te, ili tih tehnologija još nije prošlo mnoge barijere i približilo se stvarnoj, praktičnoj primjeni. Uz to su i narušeni neki pedagoški principi, kao i metodika nastave, uporabom IC tehnologija. Vezujući se na uspješan međunarodni projekt "Znanje bez granica", zajednički projekt strukovnog povezivanja Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar i Zdravstvene šole Ljubljana kroz korištenje IC tehnologija, željeli smo njegova pozitivna iskustva implementirati u hrvatske zdravstvene škole, te strukovno povezati medicinske škole Republike Hrvatske u jednu jedinstvenu virtualnu zajednicu. Cilj nam je omogućavanje, poticanje i educiranje u uvođenju i korištenju suvremenih IC tehnologija u svakodnevni odgojno-obrazovni proces zdravstvenih škola Hrvatske, kao i poboljšavanje kvalitete strukovne edukacije, kako učenika tako i samih nastavnika. Poseban je naglasak stavljen na pedagoške principe, poticanje komunikacije i razmjene stečenih znanja. Projekt "E-medica" predstavlja virtualni zajednicu svih zdravstvenih škola Republike Hrvatske, a bazira se na izradi edukativnog portala medicinskih škola, komunikaciji učenika i nastavnika putem Interneta, video konferencijama i općem korištenju ICT u školama. U osnovi, E-medica je projekt stvaranja virtualne zajednice medicinskih škola kroz nove didaktičke pristupe poučavanju i učenju u školama putem Interneta. Njegov osnovni cilj je povezivanje zajednice zdravstvenih škola Hrvatske, informiranje o radu zdravstvenih škola RH, te međusobna razmjena nastavnih sadržaja, komunikacija (razmjene učenika, Net sastanci i video-konferencije) i promicanje korištenja ICT u svakodnevnom edukacijskom procesu, kako kroz strukovnu nastavu, tako i kroz općeobrazovne predmete i izvannastavne aktivnosti učenika.
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2006