Učitavanje video playera...
00:16:13
F1 Tomislav Stipančić i Bojan Jerbić: E – učenje na djelu
Ova prezentacija opisuje primjenu elektroničkog učenja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. E-učenje na FSB-u razvija se od početaka primjene računalnih mreža i odgovarajućih mrežnih servisa. Očituje se prvenstveno kroz razvoj vlastitih, isprva lokalnih, a kasnije internetskih sadržaja, koji su služili kao potpora nastavi i ostvarivanju novih obrazovnih mogućnosti. U nastavi i znanstvenom radu studenata i znanstvenih radnika na Fakultetu koriste se dakako i svi dostupni internetski servisi, kao što su web, news, mail i javno ili licenčno dostupni programi povezani s područjem rada. On-line učenje potpomognuto LMS-om (Learning Management System) može značajno unaprijediti postojeću računalnu potporu nastavi, jer nudi profesionalno radno okruženje koje integrira najvažnije usluge potrebne za kreiranje nastavnih sadržaja i unapređenje nastavnog procesa. Kao logičan izbor pokazao se WebCT koji sadržava većinu komponenata koje se koriste pri on-line edukaciji, a koji je tada bio dostupan na korištenje akademskoj zajednici zahvaljujući CARNet-u.
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2006