Učitavanje video playera...
01:14:00
CUC 2006 Okrugli stol: Akademske i istraživačke mreže u regiji
Okrugli stol "Regionalna suradnja akademskih i istraživačkih mreža" održat će se u nastavku izvještaja o stanju akademskih i istraživačkih mreža Slovenije, BiH, SiCG i Hrvatske. Sudionici okruglog stola dat će kratak pregled dosadašnje suradnje ovih akademskih i istraživačkih mreža te ukazati na pravce u kojima će se ona u budućnosti razvijati. Moderator: Goran Škvarč, CARNet, Hrvatska Sudionici: Marko Bonač, ARNES, Slovenija Zoran Jovanović, Računarski centar Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija Azemina Vuković, BIHARNET, Bosna i Hercegovina Zvonimir Stanić, CARNet, Hrvatska
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2006