Učitavanje video playera...
00:19:22
F1 I. Marić i M. Klobučar - Europska znanstveno-istraživačka mreža
GÉANT2 je međunarodni infrastrukturni projekt u kojem sudjeluje više od 30 europskih nacionalnih akademskih mreža. Cilj mu je u četiri godine (2004. – 2008.) izgraditi paneuropsku mrežu, temeljenu na optičkim tehnologijama koja će istraživačima, njihovim projektima i timovima omogućiti stvaranje optičkih privatnih mreža velikih brzina (10 Gbit/s). Projekt GÉANT2 je pokrenut u sklopu 6. okvirnog programa Europske unije (6th Framework Programme - FP6), s ciljem – stvaranja Europskog istraživačkog područja (European Research Area – ERA), napredne i teritorijalno neovisne e-infrastrukture za potrebe istraživača i njihovih projekata na području Europe. To je prvi integrirani FP6 projekt u koji se Hrvatska uključila, a sudionice toga projekta su još 31 akademska mreža (NREN), TERENA, DANTE i Europska komisija. Projekt GÉANT2 je koncipiran kao integrirani projekt Okvirnih programa Europske unije. Integrirani projekti podrazumijevaju da se pojedine aktivnosti predviđene projektom provode diljem Europe, te se na taj način kroz međunarodnu suradnju postiže pozitivna sinergija.
Objavljeno: 10.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina F