Učitavanje video playera...
00:25:04
F4 N. Jogun - Sigurnost GEANT2 mreže
Mreža GEANT ostvarila je značajan napredak na polju računalne sigurnosti. Metode i alati za otkrivanje i sprečavanje sigurnosnih problema koji bi rezultirali smanjenjem funkcionalnosti ili razine usluge istraživačkim zajednicama širom Europe danas su vrhunski implementirani u GEANT-u. Uz GEANT, TERENA-ina radna grupa TF-CSIRT također radi na unapređenju suradnje između CERT/CSIRT timova iz akademskog, državnog i poslovnog sektora u Europi. Mreža GEANT2 oslonit će se na temelje položene dosadašnjim postignućima navedenih projekata. Zajednička istraživačka aktivnost na području računalne odnosno mrežne sigurnosti – JRA2 – ima za cilj usmjeriti GEANT2 i uključene NREN-ove ka proaktivnijem pristupu sigurnosnim uslugama te omogućiti redovitu izmjenu informacija putem specifičnih komunikacijskih kanala i ojačati međusobnu suradnju, posebice s radnom skupinom TF-CSIRT u okviru TERENA-e. Aktivnost JRA2 fokusira se na sljedeća ključna područja: o osiguravanje mrežnih elemenata (usmjerivača i komutacijskih čvorova) potrebnih za funkcioniranje mreže GEANT2 i povezanih usluga kroz dizajn i implementaciju preporučenih sigurnosnih politika/praksi u GEANT2 i priključenim NREN-ovima, o izgradnju proaktivnih sigurnosnih usluga, kao što su primjerice razvoj alata za nadzor i detekciju anomalija, izgradnja baze podataka o računalno-sigurnosnim incidentima, generiranje sigurnosnih upozorenja, uvođenje sljedeće generacije mehanizama za otkrivanje i sprečavanje napada uskraćivanjem usluga, o izrada nacrta i testnih implementacija infrastrukture za koordinirano rješavanje problema računalne sigurnosti.
Objavljeno: 10.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina F