Učitavanje video playera...
00:15:40
F2 G. Škvarč - Promicanje pan-europske mreže i segmentacija korisnika
U sklopu GÉANT2 projekta trenutno se provodi nekoliko NA (Network Activities) aktivnosti. Prema korisnicima i široj javnosti najvidljivija je NA za promicanje i informiranje – PR (Public Relations). Uspostavljena još za vrijeme prvog GÉANT projekta 2002. godine imala je za cilj uspostavu foruma za kolaboraciju i koordinaciju PR aktivnosti svih akademskih mreža koje surađuju na projektu. Njezini članovi su predstavnici PR odjela partnera na projektu. Godišnje se održavaju 2 sastanka svih članova PR grupe, u proljeće i u jesen, na kojima se definira strategija promicanja GÉANT2 projekta, s naglaskom na usluge, korisnike i paneuropski aspekt projekta. PR grupa sakuplja, uređuje i objavljuje podatke i projektu, partnerima i rezultatima rada te ih objavljuje na webu projekta. Tamo su dostupni unaprijed pripremljeni GÉANT2 Press Kit, koji uključuje logoe, mape (topologije mreže) i ostale informativne sadržaje, brošure, studije slučaja i ostale GÉANT2 publikacije, forma za narudžbu tiskanih materijala, izložbenih materijala i reklamnih poklona. Redovito se izrađuju i video materijali. EARNEST studija koja je nedavno provedena pokazala je da u RH skoro 80% nasumično anketiranih korisnika mreže na spojenim ustanovama prepoznaje da su spojeni na nacionalnu akademsku i istraživačku mrežu (CARNet), čime je ostvarena najveća prepoznatljivost i u europskim razmjerima (1. Hrvatska, 2. Estonija, 3. Irska/Slovenija). Također, više od 20% ispitanika prepoznaje da su time spojeni na paneuropsku istraživačku mrežu GÉANT2, što je druga najveća prepoznatljivost GÉANT2 mreže na nacionalnim razinama u Europi (1. Litva, 2. Hrvatska, 3. Slovenija).
Objavljeno: 10.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina F