Učitavanje video playera...
00:11:17
F5 H. Popovski, Srce; D. Regvart, D. Parć - Garantirana end-to-end usluga sa rezervacijom mrežnog ka
U sklopu GEANT2 projekta aktivnost JRA3 (Joint Research Activities) je postavila zadatak istražiti i implementirati end-to-end (kraja-na-kraj) uslugu sa ciljem postavljanja mrežne usluge u Geant2 mrežu, koja nudi garanciju mrežnog kapaciteta tzv. BoD -“Bandwidth on Demand” service. Sama ideja osigurane end-to-end usluge sa rezervacijom mrežnog kapaciteta je dinamička rezervacija određenog mrežnog kapaciteta na prva dva OSI sloja od npr. početne točke u jednoj administrativnoj domeni, kroz cijelu GEANT mrežu i završno u krajnjoj točki u drugoj administrativnoj domeni (rezervacija kapaciteta po valnoj duljini – lambda switching). Problemi koje JRA3 podprojekt rješava su: • uspostava sustava rezervacije mrežnog kapaciteta kroz više administrativnih mrežnih domena • omogućavanje heterogenim mrežnim tehnologijama (razne tehnologije prijenosa i protokola usmjeravanja), koji su implementirani u nacionalnim istraživačkim mrežama spojenim na Geant2 mrežu, da uspostave mrežni put koji prati tok podataka postavljenim od strane korisnika prilikom rezervacije mrežnog kapaciteta. Cilj JRA3 radne grupe je uspostaviti dinamički mrežni servis u kojem korisnik ispunjava zahtjev za garantiranom mrežnom uslugom, prilikom čega mreža sama dinamički postavlja potrebne parametre bez intervencije mrežnog tehničara. CARNet i Srce unutar projekta sudjeluju u zadacima definiranja i testiranja potencijalnih mrežnih protokola koji će u sklopu BoD usluge biti implementirani kroz Geant2 mrežu.
Objavljeno: 10.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina F