Učitavanje video playera...
00:09:18
Dijeljenje decimalnog broja dekadskom jedinicom - vježba
Dekadske jedinice su brojevi 10, 100, 1000, 10000, ... U prošlim smo lekcijama pojedinačno objašnjavali kako decimalni broj dijelimo s 10, pa u drugoj lekciji sa 100, a u trećoj s 1000. Krenuli smo od jednostavnijih zadataka,  te lagano komplicirali sa slučajevima u kojima smo trebali dopisivati ili ispuštati neke nule. U ovoj lekciji imamo izmiješane sve te slučajeve, dakle ovdje sistematiziramo kako se  decimalni broj dijeli bilo kojom dekadskom jedinicom.Rješavamo zadatke:a) 25.7 : 10b) 25.7 : 100c) 25.7 : 1000d) 852 : 100e) 1.1 : 1000f) 870 : 10g) 870 : 100... Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 29.05.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek