Učitavanje video playera...
00:09:48
Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama - sistematizacija
U prošlim smo lekcijama korak po korak pojašnjavali - prvo množenje decimalnog broja brojem 10, zatim množenje brojem 100, pa sa 1000, a onda smo krenuli na dijeljenje sa 10, pa na dijeljenje sa 100 itd. U ovoj lekciji sistematiziramo što smo uvježbavali u prošlim lekcijama.Rješavamo zadatke:a) 2.7 * 10b) 2.7 : 10c) 0.4 * 100d) 0.4 : 100e) 200 : 1000f) 200 * 1000... Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 29.05.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek