Učitavanje video playera...
00:06:54
Množenje potencija broja 10
U prošloj smo lekciji naučili kako općenito množiti potencije jednakih baza. U ovoj lekciji množimo potencije broja 10 (to spada u množenje potencija jednakih baza).Rješavamo zadatke:1. Napiši u obliku jedne potencije:a) 10^3 * 10^8,b) 10^(-2) * 10^(-5),c) 10^(-4) * 10^20,d) 10 * 10^(-9),e) 3 * 10^7 * 4 *10^5,f) 6 * 10^(-3) * 8 *10^18,g) 7 * 10^42 * 9 *10^(-50),h) 8 * 10^(-11) * 7 *10^(-10).Napomena:Prema Nastavnom planu i programu (NPiP iz 2006. g.), u osnovnoj se školi više ne rade potencije općenito, već samo potencije broja 10 i računi s njima. Pri tom u NPiP-u ne piše jasno na koje se račune točno misli, a u različitim udžbenicima naići ćemo na različite tipove zadataka/računa.Stoga je teško ovaj dio odraditi u skladu s Programom, kad Program nije jasan, vremena u nastavi za napraviti sve nema dovoljno (ujedno se postavlja i pitanje što je to „sve"), a većinu računa niti nema smisla raditi tako istrgnuto od ostalih potencija. U ovim filmovima pokušala sam što cjelovitije pojasniti potencije (šire od NPiP-a), a ujedno i skrenuti pažnju na dijelove koji se odnose na potencije broja 10 (da obuhvatim što propisuje NPiP, iako mi tako istrgnuto nema smisla).Vi si uzmite što Vam treba.Citat iz NPiP-a:"Potencije s bazom 10Ključni pojmovi: potencija, baza potencije, eksponent potencije, potenciranje.Obrazovna postignuća: potencirati broj 10 prirodnim eksponentom; potencirati broj 10 cjelobrojnim eksponentom; računati s potencijama s bazom 10. "To je sve što o potencijama u NPIP-u piše. Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:potencije broja 10, množenje potencija broja 10,umnožak potencija broja 10.
Objavljeno: 04.11.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek