Učitavanje video playera...
00:11:26
Skraćivanje razlomaka - 1. dio
U ovoj lekciji pojašnjavamo što znači skratiti razlomak nekim brojem. Rješavamo nekoliko primjera, vizualno (pomoću sličica) pojašnjavamo zašto su zadani i dobiveni razlomci jednaki, a tu su i zadaci za vježbu. Ova lekcija je samo uvod u složenije zadatke u vezi skraćivanja razlomaka koje ćemo rješavati u sljedećim lekcijama, a kakvi se obično i sreću u (kasnijoj) nastavi matematike.Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/  .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm  .Srodni izrazi:skraćivanje razlomaka,skratiti razlomak,skraćen razlomak,skraćivanje razlomka nekim brojem,skratiti razlomak nekim brojem,skraćivanje razlomka zadanim brojem,skratiti razlomak zadanim brojem,jednakost razlomaka,razlomci,5. razred.
Objavljeno: 12.02.2014
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek