Učitavanje video playera...
00:20:18
Razlomačka crta i dijeljenje
U prošlim smo lekcijama vidjeli da razlomačka crta označava dijeljenje i to smo koristili na način da smo u razlomcima poput 7/3 i 6/3 brojnik dijelili nazivnikom, te time pretvorili zadane razlomke u mješoviti, odnosno prirodni broj. Dakle, imali smo prijelaz od razlomka na dijeljenje. U ovom videu idemo obrnuto, krećemo od dijeljenja, pa prelazimo na zapis pomoću razlomačke crte.Ovdje vizualno predočavamo što zamišljamo u zadacima 1:2, 2:3 i 3:5, te uočavamo da se ti zadaci mogu riješiti (iako smo u nižim razredima rekli da se ne mogu)... Rješavamo i tekstualne zadatke u kojima koristimo naučeno.Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:razlomačka crta označava dijeljenje,od dijeljenja do razlomačke crte,dijeljenje prirodnih brojeva s razlomkom u rezultatu
Objavljeno: 13.02.2015
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek