Učitavanje video playera...
00:16:58
CUC2018 - Potraga za brojem π - integrirano učenje
CUC2018 - Mreža ideja Potraga za brojem π - integrirano učenje - Vlatka Ignac, Lana Kulišić; OŠ Bartula Kašića Zadar OŠ Bartula Kašića već tradicionalno obilježava Međunarodni dan broja π. Ovogodišnje organizatorice Lana Kulišić i Vlatka Ignac (prijavljene kao autorice na Konferenciji), odlučile su obilježiti ovaj dan kroz integrirano učenje u obliku korelacije više nastavnih predmeta: matematike, informatike, engleskog jezika, fizike, povijesti, geografije, tehničke kulture, tjelesne i zdravstvene kulture, građanskog odgoja. Provedena je aktivnost u staroj jezgri grada Zadra koju su nazvale Potraga za brojem π. Interakcija raznih disciplina, odnosno nastavnih predmeta u svrhu rješavanja određenih problema i zadataka, dalo je dodanu vrijednost ovoj aktivnosti koju su i sami učenici prepoznali i ocijenili kao poticajnu, zabavnu i kreativnu. Svi učenici sedmih razreda izabrali su 5 predstavnika po razredu koji su činili 5 grupa. Učenici osmih razreda bili su zaduženi za cjelokupnu pripremu materijala: uvodnog teksta o svakoj lokaciji na engleskom jeziku bez kojeg nije bilo moguće riješiti pojedine zadatke, karte s označenim lokacijama i matematičkih zadataka u obliku QR kodova. Sve tragove s lokacija u obliku slova trebalo je spojiti u konačni pojam. Taj konačni pojam krio je zadnju tajnu lokaciju – Pozdrav Suncu gdje su mjereći promjer, učenici dobili približnu vrijednost broja π. Svi učenici i učitelji u pratnji formirali su slovo π na Pozdravu Suncu što je snimljeno pomoću drona i objavljeno na https://www.youtube.com/watch?v=HTL9XGLZMrg . Na kraju su podijeljene nagrade sponzora svim učenicima koji su sudjelovali u ovom projektu. Učenici su tako dobili priliku proživjeti jedan nastavni dan izvan učionice kroz jedinstvenu aktivnost koja je uključivala korištenje tehnologije, timski rad, fizičku aktivnost, kreativnost, druženje i zabavu.
Objavljeno: 11.12.2018
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2018