Učitavanje video playera...
00:15:55
A13 Andreja Bačnik: Didaktični potencial interaktivnih tabel
Didaktični potencial interaktivnih tabel Autor: Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo, Miška d.o.o. Slovenija Kljub temu, da so elektronske table ali bolje interaktivne table (ang. interactive whiteboards (IWBs), smartboard, activebord itd.) v svetu že uveljavljena izobraževalna tehnologija, so pri nas še vedno relativna novost, predvsem iz vidika pedagoške interakcije. Danes pravzaprav govorimo že o interaktivih razrednih sistemih (Promethean, 2007), ki ob računalniku (s širokopasovnim dostopom do medmrežja), projektorju in interaktivni tabli, vključuje še tablice in glasovalni sistem (za vključevanje razreda in pridobivanje najrazličnejših (povratnih) informacij) ter zvočnike. Različni viri (npr. Beauchamp in Parkinson, 2005) poudarjajo, da interaktivni sistemi, ki živijo »pravo« interakcijo, predstavljajo transformacijsko izobraževalno tehnologijo, tako, ki spreminja učni proces. Ob tem, da skoraj vsi viri, ki se ukvarjajo z interaktivnimi tablami (glej literatura) ugotavljajo potencialne pozitivne vidike uporabe te tehnologije pri pouku, pa je še vedno premalo kvalitetnih raziskav in dokazov o dejanskem vplivu te tehnologije na učni proces in učenje bodisi z vidika interakcij v razredu, bodisi z vidika učnih dosežkov (Webb, 2005). Veliko avtorjev tudi ne ločuje med širšo koristnostjo tehnologije za predstavitve in specifičnimi oz. edinstvenimi prednostmi interaktivnih tabel.
Objavljeno: 06.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina A