Učitavanje video playera...
00:23:45
A21 Snježana Babić: Korištenje obrazovnog objekta: "e-tečaj: Osnove e-learninga" u edukaciji obrazov
Korištenje obrazovnog objekta: "e-tečaj: Osnove e-learninga" u edukaciji obrazovnih djelatnika Autori: Snježana Babić, Veleučilište u Rijeci; Vlasta Abramić, Graditeljska škola Čakovec; Ljiljana Miletić, Sanja Grabuzin, Gimnazija Požega Uvod Razvoj i usavršavanje informacijsko-komunikacijskih tehnologija zauzima značajno mjesto u svim segmentima ljudske djelatnosti. U obrazovnom procesu utjecaj tehnologija može se promatrati sa stanovišta svakog od elemenata obrazovanja: učenika, nastavnika, sadržaja/programa ili konteksta u kojem se navedeni elementi nalaze. U ovom procesu posebno je zanimljiva promjena uloge nastavnika. Uvođenjem informacijsko – komunikacijskih tehnologija nastavnik postaje poticatelj i usmjerivač (mentor/tutor) te na taj način učeniku/studentu ili općenito polazniku pomaže da informacije transformira u svoje znanje. U tom procesu od nastavnika se očekuje da pronađe načine na koje će preoblikovati svoje stare tradicionalne vještine u nove, da razvije nove paradigme poučavanja te da usvoji nove administrativne i tehničke vještine. Tehnologija neće zamijeniti ulogu nastavnika već će mu poslužiti da kvalitetnije i učinkovitije ostvari svoj obrazovni cilj. Online tečaj «Osnove e- learninga» nastao je iz potrebe da se pomogne obrazovnim djelatnicima u procesu prijelaza iz tradicionalnog načina poučavanja na e-poučavanje. E-tečaj sadrži brojne dobre primjere iz prakse istaknutih e-learning stručnjaka u Hrvatskoj, koji motiviraju obrazovne djelatnike na kreiranje vlastitih objekata učenja. Autori ovog e-tečaja bivši su polaznici E-Learning akademije (ELAe) pri CARNet-u te u svojoj nastavnoj praksi primjenjuju e-poučavanje. Rezultat njihovog rada je ovaj objekt učenja: e-tečaj «Osnove e-learninga». Opis projekta Projekt je nastao u okviru Microsoft globalnog programa "Suradnici u učenju" (eng. Partners in Learning, PiL). Rezultat projekta je online tečaj implementiran na LMS-u (eng. Learning Management System). Svrha ovog projekta je omogućiti svim djelatnicima obrazovnog sustava, prvenstveno nastavnicima osnovnih i srednjih škola preglednu i temeljnu informaciju o tome što e-learning jest, koje promjene u procesu poučavanja/učenja sa sobom donosi te uz pomoć kojih tehnologija se može koristiti u osnovnim i srednjim školama kao i u cijeloživotnom obrazovanju. Krajnji cilj ovog projekta je inspirirati polaznike, prvenstveno nastavnike, kao i ostale obrazovne djelatnike na kreativnost, inovativnost i kvalitetne promjene u procesu poučavanja i učenja uvođenjem informacijsko – komunikacijskih 1 tehnologija u svoj nastavni proces. Online tečaj je strukturiran u tri međusobno zavisne lekcije, dobro raspoređene s jasno izraženim ciljevima : 1. lekcija: Osnove e-Learninga a. ciljevi lekcije: i. Objasniti i definirati pojam e-learning-a ii. Prepoznati vrste e-learning-a u procesu poučavanja iii. Razlikovati vrste e-learning-a s obzirom na uporabu web-a u nastavnom procesu iv. Klasificirati generacije obrazovanja na daljinu v. Utvrditi razlike između e-learning-a i obrazovanja na daljinu vi. Prepoznati razloge i potrebe primjene e-learning-a u poučavanju vii. Opisati primjere primjene e-learning-a u osnovnim i srednjim školama kod nas i u svijetu viii. Pronaći primjere primjene e-learning-a u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj ix. Kritički razmotriti razloge spore primjene e-learning-a kod nas 2. lekcija: Promjene u procesu poučavanja/učenja a. ciljevi lekcije: i. Identificirati osnovne karakteristike e-nastave ii. Identificirati i objasniti stilove učenja prema Kolbu iii. Identificirati pet različitih pristupa poučavanju (teaching perspectives) i njihovu hijerarhiju u vlastitom pristupu poučavanju (rješavanjem testa TPI) iv. Identificirati članove tima koji zamjenjuje nastavnika u e-nastavi i objasniti njihove zadaće v. Identificirati 6 razina učenja prema Bloomu (tzv. Bloomova taksonomija) vi. Objasniti ključne teorije poučavanja (biheviorizam, kognitivizam i konstruktivizam) vii. Opisati razliku sinkrone i asinkrone komunikacije u e-nastavi viii. Opisati odnos između učenja i poučavanja i čimbenike koji na njega utječu 3. lekcija: Obrazovna tehnologija - odabir i korištenje a. ciljevi lekcije: 2 i. Kritički razlikovati tehnologiju i medije ii. Prepoznati kvalitete različitih medija iii. Razlikovati utjecaj medija i tehnologije na obrazovanje iv. Razlikovati prezentacijske i interaktivne kvalitete različitih medija v. Razlikovati utjecaj trenda u razvoju tehnologije na uvođenje e- learninga vi. Opisati utjecaj različitih tehnologija na proces poučavanja vii. Kritički razlikovati upotrebu komercijalnih i open source softvera viii. Prepoznati elemente e-learning infrastrukture (mreža, sustav za upravljanje učenjem (LMS), hardver, tehničku podršku, itd) Evaluacija: U okviru svake lekcije nalazi se kratki kviz znanja koji polazniku omogućuje da provjeri svoje znanje iz lekcija ovog tečaja. Vrijeme trajanja: E-learning omogućuje da neovisno o vremenu i prostoru svaki polaznik napreduje vlastitim tempom. Ovaj tečaj polaznici mogu pohađati kroz različit broj sati i ponoviti lekcije onoliko broja puta koliko je to potrebno da bi usvojili određena znanja. Komunikacija : Jedna od bitnih značajki e-learninga je mogućnost interakcije nastavnika (tutora, mentora) s polaznicima kao i polaznika međusobno. Kroz ovaj tečaj svaki polaznik ima mogućnost postavljanja pitanja autorima lekcija. Također kroz forum polaznici mogu komunicirati međusobno. Evaluacija e-tečaja: Evaluacija e-tečaja vrši se uz pomoć za to posebno sastavljenog online upitnika koji je sastavni dio e-tečaja.
Objavljeno: 07.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina A