Učitavanje video playera...
00:18:40
H5 Mario Konecki i Davor Maračić: Web aplikacija za izradu plana rada i izbor nastavnih metoda u on-
Izvođenje nastavnih predmeta zasniva se na planu rada (engl. syllabus) koji je na visokim učilištima u pravilu objavljen na web-u. Planovi rada važni su i u on-line tečajevima te su alati koji pomažu u njihovoj izradi ponekad ugrađeni u sustave za upravljanje učenjem (courseware) kao što je npr. WebCT. Planovi rada namijenjeni su pripremi i organizaciji izvođenja nastavnih aktivnosti te informiranju i usmjeravanju polaznika nastave, a ponekad su vrlo detaljni i obuhvaćaju ne samo pregled obrazovnih sadržaja i izvora iz literature, već i načine izvođenja pojedinih lekcija. Sustavi za pomoć kod izrade plana rada za nastavni predmet mogu biti izrađeni kao obrasci u zasebnim aplikacijama, ili kao dio web mjesta visokog učilišta ili sveučilišta, a napravljeni su i pojedinačni "generatori" plana rada koji su svima dostupni na web-u te proizvode dokumente u formatu običnog teksta, Word datoteke ili HTML-a.
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2006